Klachtenregeling

Als school voelen wij ons verantwoordelijk voor het realiseren van een veilige omgeving met een prettig pedagogisch klimaat voor uw kinderen. Mochten er ondanks onze inspanningen toch zaken anders gaan dan u verwacht had, dan kunt u ons hierop uiteraard aanspreken. Uiteraard hopen wij dan, door een gesprek met de leerkracht en/of de directie, het probleem naar tevredenheid te kunnen oplossen.

Mocht dit ondanks alle inspanningen niet tot een gewenst resultaat leiden, kunt u contact opnemen met onze interne vertrouwenspersoon. Deze persoon helpt u de juiste wegen te bewandelen om uw klacht of probleem te behandelen.

 

Op onze school is/zijn de volgende vertrouwensperso(o)n(en) benoemd:

Lloyd Amelo is te bereiken op maandagochtend, dinsdag, woensdag en donderdagmiddag via 0181-622765, maandagmiddag en donderdagochtend via 0181-611121 of via l.amelo@nissewijs.nl.

Onze vertrouwenspersoon kan u doorverwijzen naar de externe vertrouwenspersoon van de school, aangesteld door het bevoegd gezag van Nissewijs en werkzaam voor alle Nissewijs scholen.

De externe vertrouwenspersoon bespreekt met u de klacht en ondersteunt u bij eventuele verdere stappen. De externe vertrouwenspersoon is onafhankelijk en de gesprekken met deze persoon zijn strikt vertrouwelijk.

 

Klachtenregeling

Uiteraard zijn wij als school verplicht een klachtenregeling te hebben. In onze klachtenregeling wordt onderscheid gemaakt tussen klachten van onderwijskundige aard, van organisatorische aard, over ongewenst gedrag, en over geweld/misbruik.

U vindt hier de volledige klachtenregeling en -route zoals die is opgesteld door Nissewijs scholengroep, waar onze school onderdeel van is.