Ouderbetrokkenheid

Bij ons op school gaan we uit van de mogelijkheden van ieder kind. Wij hebben hoge verwachtingen van onze kinderen, ouders en leerkrachten. Opvoeding en onderwijs zien wij als een gezamenlijke taak. Door ouders actief te betrekken bij het ontwikkelingsproces van hun kind werken wij aan een optimaal resultaat. Persoonlijk contact vinden wij belangrijk, evenals een positieve omgang met elkaar. Ouderbetrokkenheid is een niet-vrijblijvende en gelijkwaardige samenwerking tussen ouders en school, waarin ouders en school vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid werken aan de (school)ontwikkeling van het kind(de leerling). De leerkracht is een onderwijsdeskundige en ouders kennen hun kind het beste en kunnen buiten schooltijd het leren ondersteunen.

De ouders krijgen informatie via de schoolgids, Social Schools en de website. Aan het begin van elk schooljaar krijgen de ouders per leerjaar een informatie-boekje, waarin uitgelegd wordt wat er in het betreffende leerjaar wordt aangeboden, met welke methodes wordt gewerkt en welke activiteiten er te verwachten zijn. Het informatie-boekje wordt per leerjaar gepubliceerd op Social Schools en is ook terug te vinden op de website. Indien gewenst wordt het geprint en uitgedeeld.

De school peilt de mening van de ouders door middel van een enquête. Actieve ouders leveren hun bijdrage aan de verdere ontwikkeling van school door lid te zijn van de medezeggenschapsraad. Daarnaast leveren ouders ook hun bijdrage door het ondersteunen van activiteiten of begeleiden bij activiteiten zoals het kerstfeest, schoolreisjes, een bezoek aan het theater. De ontwikkeling van een kind bespreken we vanzelfsprekend met de ouders. We nodigen alle ouders twee keer per jaar persoonlijk uit voor een gesprek over hun kind. Tijdens het eerste en tweede gesprek worden alle ouders verwacht. Het derde gesprek vindt op verzoek van de leerkracht of ouder plaats. Uit ervaring weten we dat ouders met jonge kinderen, of met kinderen waarbij niet alles vlekkeloos verloopt regelmatig even willen afstemmen. U bent te allen tijde welkom om een afspraak met de leerkracht of intern begeleider te maken. Ook zij kan u uitnodigen voor een gesprek.

Social Schools

Wij werken met Social-Schools als communicatieplatform.

Meer informatie over Social-Schools kunt u vinden op de website: www.socialschools.nl

Voordelen van Social Schools:

  • Alles in één app van elke klas
  • U kunt zelf aangeven of wij foto’s mogen plaatsen van kinderen of niet
  • U kunt uw gegevens zelf veranderen. Te denken valt aan telefoonnummers/ adressen
  • U bepaalt zelf of andere ouders uw telefoonnummer kunnen zien
  • U krijgt automatisch een mail om zich aan te melden
  • Alle handleidingen zijn te vinden op de site: https://socialschools.zendesk.com/hc/nl